جان بولتون:
گفت‌وگوهای ژنو پیروزی بزرگ دیگری برای ایران در مذاكره با غرب بود

نماینده سابق آمریكا در سازمان ملل، توافق حاصل شده در گفت‌وگوهای ژنو را پیروزی بزرگی برای ایران خواند و اعلام كرد این توافق پیروزی دیگری در ادامه پیروزی‌های متعدد ایران در مذاكره با غرب بود.